Randig Katt Ekologisk diinglis

Diinglis Randig Katt

189 kr

3 i lager

Produktbeskrivning

En orange Ran­di­g Katt blir en söt li­ten kom­pis till nat­ten. En fin pre­sent till ba­byn el­ler det lil­la bar­net.

Den­na sö­ta di­ing­lis är en ran­dig katt med oran­ge ränder på na­tur­vit bot­ten. Hu­vu­det är vitt med bro­de­ra­de ögon och en bro­de­rad nos med morr­hår. Öro­nen är påsyd­da och oran­ge.

Denna randiga katt är ca. 23 cm lång från hu­vud till tass.

Di­ing­li­sen är till­ver­kad av klipp­spill vid till­verk­ning­en av klä­der hos Un­der the Ni­le, hos Un­der the Ni­le tän­ker man på in­te ba­ra på din ba­by som skall ha det ab­so­lut bäs­ta, man tän­ker även på män­nins­kor­na i pro­duk­tio­nen och in­te minst på mil­jön.

Ty­get och stopp­ning­en be­står av 100% GOTS-​cer­ti­fi­e­rad hand­ploc­kad bo­mull från Egyp­ten.

Al­la pro­duk­ter från Ba­by­gifts går att tvät­ta i 40° och tork­tum­las på svag vär­me.

Pre­sen­ten le­ve­re­ras fint in­sla­gen i mil­jö­märkt pre­sent­pap­per i fi­na fär­ger, jag skri­ver din per­son­li­ga häls­ning på ett kort som mat­char pre­sent­papp­ret. Paketet levereras med Posten, mottagaren får paketet inom tre arbetsdagar.

Pre­sen­tin­slag­ning, kort och frakt är kostnadsfritt.

Pa­ket häm­tas på Pos­tens om­bud för de som har bre­vin­kast.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli den första att skriva en recension “Diinglis Randig Katt”