Handvirkad elefant present baby

Elefant Virkad

319 kr

1 i lager

Produktbeskrivning

En vir­kad söt kram­go Ele­fant en per­fekt pre­sent till den lil­la ba­byn.

Den­na fi­na gråa ele­fant är kär­leks­fullt till­ver­kad i grått bo­mulls­garn in­spi­re­rad de rik­ti­ga ele­fan­ter­na i Bang­la­desh.Denna Ele­fan­t har en ljus sa­del i gult, blått och rött med fi­na de­tal­jer. Ele­fan­tens långa bro­de­ra­de ögon­fran­sar och små öron är pre­cis som de rik­ti­ga in­dis­ka ele­fan­ter­nas ögon och öron.

Denna Elefant är ca. 21 cm. Höjd 13 cm. Bred­den är ca. 8 cm. Måt­ten kan va­ri­e­ra då de är hand­gjor­da.

Pre­sen­ten slås in i mil­jö­märkt pre­sent­pap­per i fi­na fär­ger med mat­chan­de band.

Al­la Peb­b­les pre­sen­ter och lek­sa­ker är hand­gjor­da och Fair Tra­de pro­du­ce­ra­de. Lek­sa­ker­na och pre­sen­ter­na är till­ver­ka­de av kvinn­li­ga hant­ver­ka­re i den ide­el­la rätt­vi­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Hat­hay Bu­na­no i Bang­la­desh.

Peb­b­les pro­duk­ter är gjor­da i 100 % bo­mull och stop­pa­de med 100 % po­ly­es­ter för att de skall va­ra lät­ta att tvät­ta och in­te bli il­la­luk­tan­de.
De kan ma­skin­tvät­tas i 40 gra­der och tork­tum­las på svag vär­me.

Pa­ket häm­tas på Pos­tens om­bud för de som har bre­vin­kast.
Por­to, Kort och Pre­sen­tin­slag­ning in­går i pri­set.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli den första att skriva en recension “Elefant Virkad”