Diinglis, snuttefiltar

Peb­b­les Fair Tra­de pro­du­ce­ra­de, vir­ka­de snut­te­fil­tar med ett sött doc­kan­sik­te blir sä­ker­li­gen en fa­vo­rit för den lil­la ba­byn. Du kan va­ra 100% sä­ker på att ditt barn in­te får i sig far­li­ga ke­mi­ka­li­er när det go­sar med sin snut­te­filt.

Peb­b­les snut­te­fil­tar är ga­ran­te­rat upp­skat­ta­de pre­sen­ter för ny­föd­da el­ler rik­tigt små barn.

Visar alla 7 resultat