Pebbles stickade mössor

Des­sa mös­sor är Fair Tra­de pro­du­ce­ra­de och stic­ka­de un­der­bart mju­ka gar­ner i vack­ra fär­ger. Peb­b­les eko­lo­giskt stic­ka­de mös­sor är gjor­da av kvin­no­kol­lek­tiv i Bang­la­desh, där pro­duk­tio­nen är an­pas­sad till kvin­nor­na och de­ras ar­bets­mil­jö och för att du skall få den bäs­ta pro­duk­ten.

Visar alla 5 resultat