Fantasifigurer

Peb­b­les Fair Tra­de till­ver­ka­de vir­ka­de fan­ta­si­fi­gu­rer pas­sar all­tid in på nå­gon sa­ga som du läst för bar­net och kan in­spi­re­ra till många spän­nan­de le­kar. Här finns bå­de mons­ter, dra­kar och Hum­ty Dum­ty som he­la ti­den ram­lar ner från en mur och be­hö­ver sjuk­vård av en li­ten vän.

Per­fekt dop­gå­va el­ler kul fö­del­se­dags­pre­sent.

Visar alla 8 resultat