Kramdjur

Al­la djur hos Ba­by­gifts.se har vux­it upp un­der de bäs­ta av för­hål­lan­den. De är al­la Fair Tra­de och har där­för in­te fått nå­got gif­tigt i sig un­der upp­väx­ten. De här stic­ka­de och vir­ka­de kramdju­ren vill gär­na ha en li­ten vän som kra­mar och skö­ter om dem. Ge ett fint kram­djur i fö­del­se­dags­pre­sent till det li­te stör­re bar­net.

Visar alla 11 resultat