Lära Gå Sko

Den­na Lä­ra Gå Sko är var­samt ut­veck­lad för att ge högs­ta tänk­ba­ra kom­fort till en li­ten fot. Lä­ra Gå Skon är upp­byggd av mjukt ovan­lä­der och en smi­dig moc­kasu­la för att bar­net skall kän­na un­der­la­get, kun­na kni­pa med tår­na och rö­ra fo­ten obe­hind­rat.

Skin­net är så mjukt att det for­mar sig runt fo­ten, ut­an att hind­ra fo­tens na­tur­li­ga ut­veck­ling. En Lä­ra Gå Sko väger ba­ra 45 gram i stor­lek 21. Lä­ra Gå Skon finns i två ny­an­ser, en mild syren­li­la färg och i en snygg gra­fit­grå ny­ans.
Lätt och juster­bar kard­bor­rek­näpp­ning gör att Lä­ra Gå Skon sit­ter bra på fo­ten. Lä­ra Gå Skon är polstrad runt hä­len för att ge stad­ga och skydd. Moc­kasu­lan med gum­mi som grep­par gör att bar­net be­hål­ler fot­fäs­tet och de förs­ta ste­gen blir bå­de sta­di­ga­re och ro­li­ga­re.

Skon är de­sig­na­de och till­ver­kad av Mel­ton i Dan­mark och le­ve­re­ras i Mel­tons pre­sent­för­pack­ning och Ba­by­gifts pre­sent­pap­per.

Visar alla 2 resultat