Mjuka bilar

Peb­b­les mju­ka bi­lar är lek­sa­ker­na som är ex­tra ro­li­ga när bar­net bör­jar här­ma ljud: att kö­ra med bi­len och lå­ta brum-​​brum el­ler att kö­ra tå­get och tu­ta är ro­li­ga le­kar för de fles­ta små barn. Lo­ko­mo­ti­vet kan lätt bli en trak­tor med vagn, och bi­len som är gans­ka rund kan bli till en in­om­hus­boll. Ro­li­ga lek­sa­ker för det li­te stör­re bar­net, låt en mjuk bil bli en per­fekt fö­del­se­dags­pre­sent.

Visar alla 3 resultat