Skallror

Peb­b­les Fair Tra­de pro­du­ce­ra­de skall­ror blir ba­byns bäs­ta lek­sak: dess fi­na fär­ger sti­mu­le­rar sy­nen och lju­det loc­kar ba­byn att grep­pa ef­ter den. Skall­ror­na är ut­for­ma­de som doc­kor el­ler bol­lar med många ut­stic­kan­de de­tal­jer som gör det lätt för fem små fing­rar att grep­pa skall­ran.

Visar 1–12 of 20 resultat