Stickade babyfiltar

Peb­b­les Fair Tra­de pro­du­ce­ra­de, hand­gjor­da och stic­ka­de ba­by­fil­tar är un­der­bart mju­ka, som sil­ke. Var­ma och väl­kom­nan­de för den lil­la ba­byn in­te ba­ra i fär­ger­na ut­an fram­för allt i den fi­na kva­li­tén. Den per­fek­ta fil­ten att sve­pa in den ny­föd­da ba­byn i!

Den stic­ka­de eko­lo­gis­ka ba­by­fil­ten är su­per­skön att ha i vag­nen, den är sval när det är varmt och varm när det är kallt.
Ba­by­fil­ten finns i oli­ka ran­di­ga färg­sätt­ning­ar och i en­fär­gat vitt med färg­gla­da bro­de­ra­de blom­mor i rött, grönt, oran­ge, gult och blått, ba­by­fil­ten kan ma­skin­tvät­tas i 40 gra­der och tork­tum­las på svag vär­me, är där­för lämp­lig att ha i spjäl­säng­en.

Ba­by­fil­ten är mjuk som sil­ke och un­der­bar mot na­ken hud, pas­sar där­för bra till att sky­la bå­de mam­ma och ba­byn med när det är dags att am­ma.

Visar alla 2 resultat